کتاب تجلی فضیلت

کتاب تجلی فضیلت در دو جلد، توسط عالم بزرگ حاج سید ابوالفضل میرلوحی از شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید جمع آوری شده و توسط استاد حسین شفیعی ترجمه شده است.

درباره کتاب


موضوع جلد اول این کتاب برگزیده ای از فضایل و مناقب امیرالمومنین علیه السلام از شرح ابن ابی الحدید معتزلی (م، ۶۵۵ ق) است و موضوع جلد دوم شرحی از وقایع بعد از رحلت رسول اکرم صلی الله علیه و گوشه ای از زندگانی حضرت علی علیه السلام که آن هم برگزیده شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید است.

کتاب تجلی فضیلت توسط استاد حسین شفیعی رحمه الله علیه ترجمه و در دو جلد عرضه شده است.