کتاب دارالجنون عشق

کتاب دارالجنون عشق دارای دو بخش است که در بخش نخست ، خطبه‌ صفات متقین که توصیفی است از حالات و صفات انسان کامل و متقی از حضرت علی (ع) به زبان عربی و ترجمه و شرح آن به فارسی از استاد حسین شفیعی آورده شده است همچنین در بخش دوم ، برخی از اشعار استاد حسین شفیعی که اغلب آن ها ، حاوی مضامین عرفانی است ، درج گردیده است .

کتاب دارالجنون عشق شامل متن و ترجمه خطبه صفات متقین و همچنین برخی از اشعار استاد حسین شفیعی رحمه الله علیه است.